Výběr okna – obecné zásady

Volba výšky osazení a optimální velikosti okna

Volbou výšky osazení okna ovlivňuje několik faktorů. Sklon střešní konstrukce, možnosti výhledu, prosvětlení budoucí místnosti apod. Nezapomeňme ale, že musíme mít možnost pohodlně ovládat zavírání okna, vnější markýzu, snadno omývat obě plochy dvojskla. Proto by horní hrana neměla být výše než 200 cm. Podle sklonu střechy volíme takovou velikost okna, abychom měli dobrý výhled jak vestoje tak i vsedě (spodní hrana okenního rámu by měla být vzdálena od podlahy cca 90 cm).

Osvětlení

Pro optimální prosvětlení místnosti by celková plocha prosklení oken měla být nejméně 10% plochy podlahové. Dostatek světla v místnosti, jeho dobré prostorové rozložení, ale i dobrý výhled ovlivňuje počet a velikost střešních oken. Více menších oken umožňuje světlo rovnoměrněji rozvrhnout, než jedno velké (při stejné ploše prosklení).

Případná úprava krokví

Úprava krokví je nutná pouze tehdy, pokud mezera mezi krokvemi (d) je menší než šířka okna (š) nebo větší než okna zvětšená o 200mm (d>š+200mm). Úprava nad a pod oknem musí provedena v takové vzdálenosti od okenního rámu, aby bylo možné provést ostění nad oknem vodorovně a pod oknem svisle.


Základní předpoklady pro bezproblémové užívání střešních oken:

Ostění

Pro plné využití funkcí kvalitního střešního okna je důležité správně provést ostění (obložení) okenního výklenku. Zajistí se tím maximální osvětlení místnosti (o 30 - 40% více světla než vikýřové okno se stejnou plochou prosklení) a nenaruší přirozené proudění vzduchu kolem okenní tabule. Podstatně se tím sníží možnost kondenzace vnitřní vlhkosti na ploše izolačního dvojskla.

Nesprávné provedení ostění

Praktické informace

Rozměry - velikosti oken

Uvedené rozměry jsou vnější míry rámu (cm). Pro optimální prosvětlení místnosti by celková plocha prosklení oken (v tabulce uvedena vpravo dole - m2) měla být nejméně 10% plochy podlahové.

Okna na míru

STŘEŠNÍ OKNA VYRÁBĚNÁ VE VÁMI ZADANÝCH ROZMĚRECH S PŘESNOSTÍ NA CENTIMETRY

DŘEVĚNÁ: vyrobena z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou bezbarvou lazurou.

PLASTOVÁ: vyrobena z PVC profilů bílé barvy. Okno se nemusí konzervovat, lakovat. Určeno do místností s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (koupelny apod.).

 

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanzinek).

Kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°.

ŠÍŘKA okna může být: dřevo 47 - 134 cm, plast 55 - 114 cm

VÝŠKA okna může být: dřevo 78 - 160 cm, plast 78 - 140 cm

Vyžadována nevratná záloha ve výši 80% před zahájením výroby, pro cenu nás kontaktujte tel: 603 143 200 nebo fenestra@fenestra.cz

Kódové označení

Na co si dát při montáži pozor

Zvláštní druhy montáže